cheap tramadol sales with saturday delivery This virus may be in the cells of the human for a long time and in some cases it may cause the appearance of the pointed condyloma again. Podofilox no prescription| buy tretinoin online

Torktider för golvavjämning

Avjämningsmassor skiljer sig på flera punkter från vanligt cementbruk. De innehåller till exempel tillsatser som påverkar hur de kan läggas ut, hur de fungerar med organiska material och deras flytegenskaper. Två andra väsentliga skillnader som är viktiga att känna till är avjämningsmassors hållfasthet och torktider.

modafinil europe online

para que es sertraline 100mg

naproxeno 250 mg carisoprodol 200 mg

buying flagyl metronidazole

Ett vanligt användningsområde för avjämningsmassor är avjämning av betongbjälklag, både platsgjutna och prefabricerade. Vid fuktdimensioneringen (här beräkning av erforderliga torktider och torkklimat) av dessa konstruktioner måste man i första hand ta hänsyn till betongens torktid. Använd till exempel Torka S från Fuktcentrum i Lund. Normalt rekommenderas att avjämningsmassan påföres i ett sent skede då betongkonstruktionen torkat till avsett fuktkriterium. Vid avjämningsskikt mindre än 10 mm är avjämningsmassans påverkan på konstruktionens torktid marginell.

Combimix erbjuder marknaden två typer av avjämningsmassor. Den ena typen är så kallad normaltorkande produkter. Dessa avses lufttorkas ned till gängse fuktkriterier som används för betongbjälklag före mattläggning.

Combimix erbjuder marknaden två typer av avjämningsmassor. Normaltorkande och för tidig mattläggning.

Den andra typen är avjämningsmassor för tidig mattläggning. Dessa avses användas när byggprocessen kräver korta byggtiden till exempel vid renovering av badrum. För samtliga produkter måste eventuell fukt från underlaget beaktas. För kontroll av fukthalten i normaltorkande avjämningsmassor rekommenderas golvbranschens GBR-metod.

Normaltorkande avjämningsmassor

För normaltorkande avjämningsmassor används ofta tumregln ett dygn per mm beläggningstjocklek för bedömning av torktid. Tumregeln kan användas med hygglig noggrannhet under följande förutsättningar:

  • Tjocklek < 30 mm.
  • Temperatur ca 20 °C.
  • Luftfuktighet  RF ca 40 %.
  • Gott luftutbyte i lokalen.

Det är viktigt att veta att torktiden förlängs betydligt om temperaturen i lokalerna är låg eller att torkning upphör om lokaleran stängs till så att luftutbyte inte sker. Vid avvikande förutsättningar måste värdena korrigeras. Rådgör gärna med oss på Combimix.

Avjämningsmassor för tidig mattläggning

Avjämningsmassor för tidig mattläggning innehåller mer fuktbindande cementbindemedel än de normaltorkande avjämningsmassorna. Man kan i viss mån jämföra dem med självtorkande betong, där större delen av blandningsvattnet tas om hand av cementen. På grund av ett lågalkaliskt bindemedel behöver inte självtorkningen drivas lika långt som för självtorkande betong. Avjämningsmassorna för tidig mattläggning kan beläggas när det fortfarande finns kvar fuktighet i avjämningsmassan. Utförs mätning av fukt i denna typ av avjämningsmassa kommer resultatet att visa på höga värden. Därför är det inte meningsfullt att utföra fuktkontroll på avjämningsmassor avsedda för tidig mattläggning. Avjämningsmassorna beläggs när materialet torkat ut så mycket att limmet kan bilda en stark film och materialet uppnått en sådan hållfasthet att det tål återfuktning av limvattnet. (Den tekniska funktionen hos avjämningsmassor för tidig mattläggning kontrolleras i samband med provningen inför P-märkning av avjämningsmassor).

Den angivna tiden för mattläggning för respektive produkt förutsätter:

  • Föreskriven vattentillsats vid blandning av massan.
  • Temperatur ca 20 °C.
  • Luftfuktighet RF ca 40 %.
  • Gott luftutbyte i lokalen.

Vid avvikande förutsättningar måste värdena korrigeras. Rådgör gärna med oss på Combimix.

Fler artiklar...

  1. Combimix golvavjämning

Hakan Kvarnstrom webb

Vill du veta mer?

Kontakta mig om du har frågor.

 

Håkan Kvarnström

Tel. 0171-46 38 85

 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Golvpraktikan

Combimix Golvpraktikan 2014 1

 

Handboken för dig som jobbar med golvavjämning.

 

Läs mer här >

Nyhetsbrev

Om du vill hålla dig ajour med våra senaste nyheter, ange ditt förnamn och e-postadress ovan. Vi lovar att aldrig sälja eller återanvända din adress i något annat sammanhang än för e-post utskick.