search
close

CM 700 R

CM 700 R är en pumpbar, självutjämnande avjämningsmassa speciellt anpassad för fallbyggnad. Produkten är avsedd att beläggas med lämpligt ytskikt.

Avjämningsmassan är lämpad för nyproduktion och renovering. Produkten är avsedd för inomhusbruk på underlag av betong, lättbetong, sten och keramik. Produkten är avsedd att beläggas med ytskikt, t.ex. klinker, matta eller liknande.

Skicka alla filer

Ladda ner alla filer

info

Produktspecifikation

Tekniska data
add_circle
remove_circle

Frigörande av korrosiva ämnen

CT

Tryckhållfasthetsklass

C20

Tryckhållfasthet, medelvärde

30 MPa

Böjdraghållfasthetsklass

F5

Böjdraghållfasthetsklass, medelvärde

6 MPa

Brandklass

A1fl

RWFC

550

Vidhäftning mot underlag

B1,0

Spackelskikt 1

15–70 mm

Spackelskikt 2

15–20 mm

Kornstorlek

< 2 mm

Materialåtgång_prod_tabell

1,7 kg/m²/mm

Torr volymvikt

1700 kg/m³

Vattenbehov

3,6 l/20 kg

Flytförmåga

max 125 mm

Arbetstemperatur

10–25 °C

Blandningstid

3 min

Arbetsbar

10–15 min

Gångbar

1–3 tim

Beläggningsbar (klinker)

12 tim

Mattläggningsbar

10 mm/vecka

pH

ca 11

Vattenskadestabil

ja

Ytdraghållfasthet 28 dygn (slipad belastad yta)

1,0 MPa

Fri krympning

0,03–0,05 %

TVOC 28 dygn

39 μg/(m²h)

Förpackningar
add_circle
remove_circle

70005R

20 kg

70003R

1000 kg

70009R

Bulk

info

Användning

Förbehandling
add_circle
remove_circle

Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftningen. Underlagets vidhäftnings- eller ythållfasthet ska inte underskrida 0,5 MPa. Underlaget primas alltid med PP 600 Primer som ska torka före spackling. Med hänsyn till primerns filmbildning ska underlagets temperatur inte underskrida 10 °C. För bästa arbetsresultat bör temperaturen i arbetslokalen vara mellan 10–25 °C. Vid högre respektive lägre temperatur förkortas respektive förlängs tiden för härdning. En betongkonstruktion ska inte avjämnas tidigare än en månad efter gjutning med hänsyn till sprickbildningar på grund av krympning och eventuella sättningar. Riktvärdet 90 % RF i konstruktionen bör sättas som övre gräns för avjämningsarbete. Använd Combimix avstängarlist som avgränsning. Förse alltid brunnar med tillräcklig tätning innan spackling påbörjas, för att undvika igensättning av avloppsledningar.

Blandning
add_circle
remove_circle

Torrpulvret blandas med max 3,6 liter vatten (max 18 %) per säck om 20 kg. Blandningen utförs med borrmaskinsvisp, alternativt med avsedd blandarpump. Rätt vatteninblandning kontrolleras genom flytprov med en cylinder med Ø 30 mm och höjd 50 mm på en glasskiva 300 x 300 mm. Med rätt vatteninblandning ska utbredningen vara max 125 mm. Med flytprovet kontrolleras också att massan är väl sammanhållen och fri från separation.

Applicering
add_circle
remove_circle

Den blandade massan hälls ut för hand, alternativt pumpas ut på underlaget i våder. Varje ny våd läggs i den gamla våden så snart som möjligt så att massan kan flyta samman till en jämn beläggning. Bredden på våden avpassas till blandarpumpens kapacitet och beläggningstjocklek. Avjämningsmassan appliceras i spackelskikt om 15–70 mm. Kan också läggas i 40–70 mm spackelskikt med en lägre vattentillsats, samt ner till 2 mm lokalt runt golvbrunnar och liknande. På underlag av lättbetong ska avjämningsmassan läggas i 15–20 mm spackelskikt. Materialet kräver en lätt mekanisk bearbetning med en tandad spackel för att åstadkomma en maximal släthet.

Efterbehandling och uttorkning
add_circle
remove_circle

Innan uttorkning kan den halvhärdade avjämningsmassan med lätthet formas eller skäras. Före mattläggning ska man alltid försäkra sig om att underliggande konstruktion är tillräckligt uttorkad. Riktvärdet för uttorkning av produkten är 10 mm per vecka. Det angivna riktvärdet förutsätter ett uttorkningsklimat med ca 20 °C, 40 % RF och visst luftombyte.

Åtgångsberäknaren

CM 700 R

Åtgångsberäknaren

Relaterat material

library_books

Ny telefonväxel

Nu med knappvalsfunktion för enklare och snabbare kommunikation med oss.

help

Vad är det som påverkar uttorkningstiden?

help

Vad betyder det att en produkt är CE-märkt?

help

Vad innebär en ythållfasthetsdragning?

description

Golvspackling

phone

020-21 21 00

Ring vår orderavdelning
chat_bubble_outline

Chatt offline

Chatta med oss på order

Kontakt

  • Verkstadsvägen 6
  • 746 40 Bålsta, Sverige
  • Tel. 0171 46 65 90
  • Fax. 0171 46 65 99
  • E-post: info@combimix.se

Combimix

Combimix utvecklar och tillverkar mineralbaserade produkter för byggindustrin. I sortimentet finns produkter för golvavjämning, fasadputsning, murning, gjutning, betongrenovering och restaureringsbruk för kulturbyggnader. Vi har försäljning i Sverige, Danmark, Norge och USA.

Produkter och tillverkning

Alla våra produkter tillverkas i Norden. Inte för att det låter bra, utan för att det ger oss full kontroll över de produkter vi tillverkar och säljer. För dig som kund är det alltså en garanti för att våra produkter håller de kvalitetskrav du ställer.