close

Putsbruk C Grov (CS II)

Ett pumpbart putsbruk i putsbruksklass C.

Putsbruket är avsett att användas som grovputsning/utstockning vid renovering eller nyproduktion i kombination med grundningsbruk på tung väggkonstruktion. Produkten kan användas både inom- och utomhus. Produkten ingår även som en del i putskoncept Combimix Tradition och Rot Tradition.

Skicka alla filer

Ladda ner alla filer

info

Produktspecifikation

Tekniska data
add_circle
remove_circle

Tryckhållfasthetsklass

CS II

Brandklass

A1

Beständighet mot frost

God

Kapillär vattenabsorption

W 0

Bindemedel

Kalk/Cement

Tjocklek per påslag

5–10 mm

Kornstorlek

≤ 3 mm

Lufthalt

ca 18 %

Vattenbehov

ca 18 %

Materialåtgång_prod_tabell

ca 1,6 kg/m²/mm

Arbetstemperatur

5–30 °C

Förvattning

24 tim

Blandningstid

3–15 min

Användningstid 20 °C

ca 2 tim

Börjar härda

ca 4 tim

Eftervattning

72 tim

Tryckhållfasthet 28 dygn

1,5–5,0 MPa

Densitet härdat bruk

ca 1600 kg/m³

Förpackningar
add_circle
remove_circle

18205

20 kg

18203

1000 kg

18202

Bulk

info

Användning

Förbehandling
add_circle
remove_circle

Förvara torrbruket så det håller över 5 °C före användning. Används produkten vid temperatur under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas. Underlaget ska vara väl rengjort och fritt från föroreningar och löst sittande material innan applicering kan starta. Hårt sugande underlag fuktas dagen innan och eventuellt innan applicering med vattenslang med finspridarmunstycke. Vid puts på lättbetong ska underlaget vara grundat med lågalkaliskt grundningsbruk Grundning Grå A Anl (CS IV). Vid pumpning med putsspruta bör en funktionstest utföras före putsstart, med avseende på slanglängd och yttre förhållanden. Vid pumpning ska slang smörjas med murkalk som blandas upp till en vällingliknande konsistens.

Blandning
add_circle
remove_circle

Torrpulvret blandas maskinellt ca 7 minuter i tvångsblandare eller 3–4 minuter i snabbgående blandare med ca 3,6 liter vatten (18 %) per 20 kg säck. Detta ger ca 12,8 liter färdigt bruk. Vid användning av frifallsblandare bör blandningstiden vara ca 15 minuter.

Applicering
add_circle
remove_circle

Produkten appliceras för hand med putsslev eller med putsspruta som har en slang dimension på Ø 25–32 mm. Bruket appliceras med en max tjocklek på 10 mm per påslag. Underlag som ska appliceras ska alltid vara fuktigt. Varje påslag ska ha torkat och förfuktats innan nästa påslag utförs.

Efterbehandling och uttorkning
add_circle
remove_circle

Färdig putsyta ska hållas fuktig i minst 3 dygn från färdigställande för att minimera sprickbildning i putsskiktet. Använd vattenslang med finspridarmunstycke. Fasaden ska också skyddas mot nederbörd och kyla i minst 14 dygn efter utfört arbete. Uttorkningstiden kan variera beroende av väder och fukt i underliggande material. Utförare ska fastställa att fasad är genomtorr innan arbete med ytskikt utförs.

Putsbruk C Grov (CS II)

Relaterat material

library_books

Boverket ändrar byggregler

Boverket har reviderat sina byggregler från och med den 1 juli. Anledningen är att förhindra fukt- och mögelskador som orsakar hygien- och/eller hälsoproblem som medför stora omkostnader för samhället.

style

Rådsvägen, Huddinge, Stockholm

help

Kan jag få färg på putsbruket?

help

Kan jag putsa året om?

help

Vilket putsbruk ska jag använda för att putsa eldstaden?

phone

020-21 21 00

Ring kundservice
mail

order@combimix.se

Mejla kundservice

Kontakt

  • Verkstadsvägen 6
  • 746 40 Bålsta, Sverige
  • Tel. 0171 46 65 90
  • E-post: info@combimix.se

Combimix

Combimix utvecklar och tillverkar mineralbaserade produkter för byggindustrin. I sortimentet finns produkter för golvavjämning, fasadputsning, murning, gjutning, betongrenovering och restaureringsbruk för kulturbyggnader. Vi har försäljning i Sverige, Danmark, Norge och USA.

Produkter och tillverkning

Alla våra produkter tillverkas i Norden. Inte för att det låter bra, utan för att det ger oss full kontroll över de produkter vi tillverkar och säljer. För dig som kund är det alltså en garanti för att våra produkter håller de kvalitetskrav du ställer.