search
close

CM 960 Industri Super Top

CM 960 Industri Super Top är en pumpbar, självutjämnande avjämningsmassa som tål tung industribelastning.

Avjämningsmassan är lämpad för nyproduktion och renovering. Produkten är avsedd för inom- och utomhusbruk på underlag av betong. Produkten används som färdigt industrigolv* för hårt slitage, t.ex. lastkajer.

Skicka alla filer

Ladda ner alla filer

info

Produktspecifikation

Tekniska data
add_circle
remove_circle

Frigörande av korrosiva ämnen

CT (enl. EN 13813)

Tryckhållfasthetsklass

C25 (enl. EN 13813)

Tryckhållfasthet, medelvärde

26 MPa (enl. EN 13813)

Böjdraghållfasthetsklass

F7 (enl. EN 13813)

Böjdraghållfasthetsklass, medelvärde

7 MPa (enl. EN 13813)

Brandklass

A1fl (enl. EN 13813)

RWA

20 (enl. EN 13813)

Vidhäftning mot underlag

B1,5 (enl. EN 13813)

Spackelskikt 1

10–20 mm

Kornstorlek

< 5 mm

Materialåtgång_prod_tabell

2,0 kg/m²/mm

Torr volymvikt

2000 kg/m³

Vattenbehov

3,0 l/20 kg

Flytförmåga

max 115 mm

Arbetstemperatur

10–25 °C

Blandningstid

3 min

Arbetsbar

15–20 min

Gångbar

3–5 tim

Beläggningsbar (klinker)

12 tim

Målningsbar med epoxi eller liknande

3–5 dygn

pH

ca 11

Vattenskadestabil

Ja

Ytdraghållfasthet 28 dygn (slipad belastad yta)

> 1,5 MPa

Fri krympning

0,03–0,05 %

Förpackningar
add_circle
remove_circle

96005

20 kg

96003

1000 kg

96009

Bulk

info

Användning

Förbehandling
add_circle
remove_circle

Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett och andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Underlagets vidhäftnings- och ythållfasthet ska inte underskrida 1,5 MPa. Underlaget primas alltid med PP 600 Primer som ska torka före spackling. Med hänsyn till primerns filmbildning ska underlagets temperatur inte underskrida 10 °C. För bästa arbetsresultat bör temperaturen i arbetslokalen ligga mellan 10–25 °C. Vid högre eller lägre temperatur förkortas respektive förlängs tiden för härdning. Med hänsyn till sprickbildningar på grund av krympning och eventuella sättningar, ska en betongkonstruktion inte avjämnas tidigare än en månad efter gjutning. Riktvärdet 90 % RF i konstruktionen bör sättas som övre gräns för avjämningsarbete. Använd Combimix avstängninglist som avgränsning. För att undvika igensättning av avloppsledningar, bör alltid brunnar förses med tillräcklig tätning innan spacklingen påbörjas.

Blandning
add_circle
remove_circle

Torrpulvret blandas med max 3,0 liter vatten (max 15 %) per säck om 20 kg. Blandningen utförs med borrmaskin och visp, alternativt med för ändamålet avsedd blandarpump. Rätt vatteninblandning kontrolleras genom flytprov med en cylinder med Ø 30 mm och höjd 50 mm på en glasskiva 300 x 300 mm. Med rätt vatteninblandning skall utbredningen vara max 115 mm. Med flytprovet kontrolleras också att massan är väl sammanhållen och fri från separation.

Applicering
add_circle
remove_circle

Den blandade massan hälls ut för hand, alternativt pumpas ut på underlaget i våder. Varje ny våd läggs i den gamla våden så snart som möjligt, så att massan kan flyta samman till en jämn beläggning. Bredden på våden avpassas till blandarpumpens kapacitet och beläggningstjockleken. Materialet kräver en lätt mekanisk bearbetning med en tandad spackel för att åstadkomma en maximal släthet.

Efterbehandling och uttorkning
add_circle
remove_circle

Innan uttorkning kan den halvhärdade avjämningsmassan med lätthet formas eller skäras.Målningsbar med epoxi eller liknande efter 3–5 dygn. Vid övermålning av spackelytan ska man alltid försäkra sig om att underliggande konstruktion är tillräckligt uttorkad. Den angivna tiden förutsätter ett uttorkningsklimat med ca 20 °C, 40 % RF och visst luftombyte.

Åtgångsberäknaren

CM 960 Industri Super Top

Åtgångsberäknaren

Relaterat material

style

Vinhotellet, Stockholm

library_books

Combimix tecknar ramavtal med JM AB

Vi har fått förtroendet att leverera våra golvavjämningsprodukter till JM AB. Ramavtalet, som sträcker sig över flera år, avser primärt spackling av badrum. Detta avtal har även JM ABs dotterbolag JM Entreprenad rätt att använda sig utav.

help

Måste golvvärmen stängas av innan jag spacklar?

help

Vad betyder det att en produkt är P-märkt?

phone

020-21 21 00

Ring vår orderavdelning
chat_bubble_outline

Chatt offline

Chatta med oss på order

Kontakt

  • Verkstadsvägen 6
  • 746 40 Bålsta, Sverige
  • Tel. 0171 46 65 90
  • Fax. 0171 46 65 99
  • E-post: info@combimix.se

Combimix

Combimix utvecklar och tillverkar mineralbaserade produkter för byggindustrin. I sortimentet finns produkter för golvavjämning, fasadputsning, murning, gjutning, betongrenovering och restaureringsbruk för kulturbyggnader. Vi har försäljning i Sverige, Danmark, Norge och USA.

Produkter och tillverkning

Alla våra produkter tillverkas i Norden. Inte för att det låter bra, utan för att det ger oss full kontroll över de produkter vi tillverkar och säljer. För dig som kund är det alltså en garanti för att våra produkter håller de kvalitetskrav du ställer.