search
close

CM 740 Snabbavjämning

CM 740 Snabbavjämning är en pumpbar, självutjämnande avjämningsmassa. Produkten är snabbhärdande och har en mycket god flytförmåga.

Avjämningsmassan är lämpad för nyproduktion och renovering. Produkten är avsedd för inomhusbruk med underlag så som betong, lättbetong, sten, keramik, homogen PVC, trä och golvgips. Kan även användas som sista ytskikt*.

Skicka alla filer

Ladda ner alla filer

info

Produktspecifikation

Tekniska data
add_circle
remove_circle

Frigörande av korrosiva ämnen

CT

Tryckhållfasthetsklass

C30

Tryckhållfasthet, medelvärde

35 MPa

Böjdraghållfasthetsklass

F7

Böjdraghållfasthetsklass, medelvärde

8 MPa

Brandklass

A1fl

RWFC

550

Vidhäftning mot underlag

B1,5

Spackelskikt 1

3–30 mm

Spackelskikt 2

6–10 mm på lättbetong

Kornstorlek

< 1 mm

Materialåtgång_prod_tabell

1,6 kg/m²/mm

Torr volymvikt

1600 kg/m³

Flytförmåga

max 145 mm

Arbetsbar

10–25 min

Gångbar

1–3 tim

Beläggningsbar (klinker)

12 tim

Mattläggningsbar

12–24 tim

pH

ca 11

Vattenskadestabil

Ja

Ytdraghållfasthet 28 dygn (slipad belastad yta)

> 1,5 MPa

Fri krympning

0,03–0,05 %

TVOC 28 dygn

30 μg/(m² h)

Förpackningar
add_circle
remove_circle

74005

20 kg

74003

1000 kg

74009

Bulk

info

Användning

Förbehandling
add_circle
remove_circle

Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftningen. Underlagets vidhäftnings- eller ythållfasthet ska inte underskrida 0,5 MPa. Underlaget primas alltid med PP 600 Primer som ska torka före spackling. Med hänsyn till primerns filmbildning ska underlagets temperatur inte underskrida 10 °C. För bästa arbetsresultat bör temperaturen i arbetslokalen vara mellan 10–25 °C. Vid högre respektive lägre temperatur förkortas respektive förlängs tiden för härdning. En betongkonstruktion ska inte avjämnas tidigare än en månad efter gjutning med hänsyn till sprickbildningar på grund av krympning och eventuella sättningar. Riktvärdet 90 % RF i konstruktionen bör sättas som övre gräns för avjämningsarbete. Använd Combimix avstängarlist som avgränsning. Förse alltid brunnar med tillräcklig tätning innan spackling påbörjas, för att undvika igensättning av avloppsledningar.

Blandning
add_circle
remove_circle

Torrpulvret blandas med max 4,2 liter vatten (max 21 %) per säck om 20 kg. Blandningen utförs med borrmaskinsvisp, alternativt med avsedd blandarpump. Rätt vatteninblandning kontrolleras genom flytprov med en cylinder med Ø 30 mm och höjd 50 mm på en glasskiva 300 x 300 mm. Med rätt vatteninblandning ska utbredningen vara max 145 mm. Med flytprovet kontrolleras också att massan är väl sammanhållen och fri från separation.

Applicering
add_circle
remove_circle

Den blandade massan hälls ut för hand, alternativt pumpas ut på underlaget i våder. Varje ny våd läggs i den gamla så snart som möjligt så att massan kan flyta samman till en jämn beläggning. Bredden på våden avpassas till blandarpumpens kapacitet och beläggningstjocklek. Materialet kräver en lätt mekanisk bearbetning med en tandad spackel för att åstadkomma en maximal släthet.

Efterbehandling och uttorkning
add_circle
remove_circle

Innan uttorkning kan den halvhärdade avjämningsmassan med lätthet formas eller skäras.Före mattläggning ska man alltid försäkra sig om att underliggande konstruktion är tillräckligt uttorkad. Produkten är mattläggningsbar efter 12–24 timmar. Det angivna riktvärdet förutsätter ett uttorkningsklimat med ca 20 °C, 40 % RF och visst luftombyte.

Åtgångsberäknaren

CM 740 Snabbavjämning

Åtgångsberäknaren

Relaterat material

library_books

Kundsidor - online

Du vet väl att du som kund kan ha tillgång till våra kundsidor? Varje månad lägger vi ut ett nytt onlineerbjudanden för våra olika kundgrupper som du med inloggning får tillgång till.

style

Kv Basilikan, Sörbyängen, Örebro

help

Vilken produkt är bäst att använda för tunna läggningar?

help

Vad är det som påverkar uttorkningstiden?

phone

020-21 21 00

Ring vår orderavdelning
chat_bubble_outline

Chatt offline

Chatta med oss på order

Kontakt

  • Verkstadsvägen 6
  • 746 40 Bålsta, Sverige
  • Tel. 0171 46 65 90
  • Fax. 0171 46 65 99
  • E-post: info@combimix.se

Combimix

Combimix utvecklar och tillverkar mineralbaserade produkter för byggindustrin. I sortimentet finns produkter för golvavjämning, fasadputsning, murning, gjutning, betongrenovering och restaureringsbruk för kulturbyggnader. Vi har försäljning i Sverige, Danmark, Norge och USA.

Produkter och tillverkning

Alla våra produkter tillverkas i Norden. Inte för att det låter bra, utan för att det ger oss full kontroll över de produkter vi tillverkar och säljer. För dig som kund är det alltså en garanti för att våra produkter håller de kvalitetskrav du ställer.