search
close

Kvalitet & miljö

Alla våra produkter tillverkas i Norden. Inte för att det låter bra, utan för att det ger oss full kontroll över de produkter vi tillverkar och säljer.

För dig som kund är det alltså en garanti för att våra produkter håller de kvalitetskrav du ställer. Våra kvalitets- och miljöcertifieringar, ISO 9001 och ISO 14001, garanterar dig som kund en hög kvalitet samt att våra produkter är framtagna på ett miljömässigt hållbart sätt. Givetvis är vi stolta över detta. Men precis som flera av dessa system kräver, är jobbet en ständigt pågående process. Målet; den bästa kvaliteten med minsta möjliga miljöpåverkan. 

 

Kvalitet är ett slitet ord, men det håller alltid i längden

Vår kvalitet- och miljöpolicy

Combimix AB tillverkar och levererar torra, cementbaserade produkter till återförsäljare och byggindustri.

Combimix ska i sin verksamhet uppfylla gällande lagstiftning samt ständigt och aktivt arbeta för att skydda miljön samt förbättra sitt kvalitets- och miljöarbete.


Inom befintliga tekniska och ekonomiska ramar ska Combimix verka för att minimera spill, energiförbrukning, avfall och föroreningar genom användning av material och metoder med minsta möjliga negativa miljöpåverkan.


Combimix strävar efter att ge medarbetarna de kunskaper och den kompetens som krävs för att miljö- och kvalitetstänkande skall bli en naturlig del i det dagliga arbetet.


Kvalitet- och miljöstyrning är nödvändiga instrument för förbättrad konkurrens, betryggad lönsamhet och tillgodosedda kundbehov.

beenhere BASTA

keyboard_arrow_down close BASTA

BASTA är branschens enda oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter.

Informationen som finns i BASTA:s register är fri att hämta och läsa för den som önskar. Klassificeringen bygger på producenternas egenkontroll av sina produkter, att man vet vad man stoppar i sina varor. I och med att en producent registrerar sin produkt i BASTA-systemet så garanterar producenten själv att varan uppfyller de kriterier BASTA satt upp. Här ställs bl a krav på hur mycket av vissa tungmetaller som får ingå, cancerframkallande ämnen, reproduktionstoxiska ämnen m.m. Combimix har idag ett flertal produkter registrerade i BASTA. BASTA-­registreringarna innebär att vi kan styrka att dessa produkter klarar BASTA-­kriterierna avseende miljö-­ och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se för aktuell status. Saknar du någon Combimixprodukt i BASTA-registret? Hör av dig så ska vi snarast se om vi kan lösa det!

beenhere Breeam

keyboard_arrow_down close Breeam

BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) är ett miljöklassningssystem från Storbritannien, utvecklat och administrerat av BRE (Building Research Establishment). Det är det mest spridda miljöbedömningssystemet av de internationella systemen i Europa. En certifiering i BREEAM görs av utbildade och godkända assessorer.

Byggnadernas miljöprestanda bedöms inom ett antal olika områden. Det finns minimikrav för att uppnå poäng vad gäller projektledningen, byggnadens energianvändning, inomhusklimat såsom ventilation och belysning, vattenhushållning, avfallshantering samt markanvändning och påverkan på närmiljön. Med BREEAM bedöms och poängsätts även hur byggnaden ligger i förhållande till allmänna kommunikationsmedel, val av byggnadsmaterial och vilka föroreningar byggnaden kan ge upphov till. Extrapoäng kan uppnås för hur innovativ byggnaden är i sina tekniska lösningar.

beenhere Byggvarubedömningen

keyboard_arrow_down close Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen är en ekonomisk förening som idag har 25 medlemmar, bl.a. SKANSKA, Storstockholms lokaltrafik, HSB, AB Svenska bostäder, Landstingsfastigheter Örebro Läns landsting m fl. Man gör snarlika bedömningar och på ungefär samma grunder som SundaHus. En byggvara kan skickas in för bedömning av både producent och kund.

beenhere Faromärkning (CLP)

keyboard_arrow_down close Faromärkning (CLP)

Classification-Labelling-Packaging (CLP) är en europeisk enhetlig kemikalielagstiftning med målsättningen att oavsett var i världen man befinner sig så ska märkningen vad gäller riskerna med en produkt vara densamma. Symbolerna för detta är tvärställda kvadrater på vit botten med röd ram och det finns totalt nio olika symboler. Mer information finns att tillgå på Kemikalieinspektionens hemsida.

beenhere Green Guard

keyboard_arrow_down close Green Guard

GreenGuard är ett nordamerikanskt system som certifierar produkter med avseende på inomhusmiljö. Man mäter produkternas emissioner över ett brett spektrum. GreenGuard Certification Program garanterar att produkter avsedda för användning inomhus uppfyller satta emissonsgränser, som bidrar till att skapa bättre inomhusmiljöer. GreenGuard-certifieringsstandarder har etablerat prestationsbaserade standarder för att definiera produkter och processer med låga emissioner för användning inomhus. Standarderna gäller främst för byggmaterial, slutytor, inredning, möbler, rengöringsprodukter och elektronisk utrustning. Standarderna fastställer certifieringsförfaranden, inklusive provningsmetoder, tillåtna emissionsvärden, insamling och hantering av produktprover, hur ofta testerna ska göras m.m. Att uppnå Greenguard-certifiering ger tilltro till tillverkarnas hållbarhetskrav med stöd från en opartisk, utomstående organisation med empiriska, vetenskapliga data. I USA har våra avjämningsmassor uppnått GreenGuard-certifiering, vilket borgar för produkter med låga emissioner.

beenhere ISO-certifieringar

keyboard_arrow_down close ISO-certifieringar

Combimix har idag en ISO-certifierad verksamhet. Vi är certifierade mot standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Det innebär att vi har ett certifierat ledningssystem för miljö och kvalitet.

beenhere LEED

keyboard_arrow_down close LEED

LEED är ett amerikanskt system som poängsätter i stort sett alla delar i ett byggnadsprojekt till en helhet. Poäng finns att hämta inom ett antal områden: mark, vatten, energi, material och andra byggresurser, inomhusklimat, lokalisering och kommunikationer, kunskap och utbildning, innovativ design, regional anpassning (gäller främst i USA med dess olika delstatsregleringar). LEED certifierar i tre nivåer: silver, guld och platina.

beenhere P-märkning

keyboard_arrow_down close P-märkning

P-märkning är SP-koncernens eget kvalitetsmärke som återfinns på ett flertal produkter. Märkningen innebär att produkten uppfyller lag- eller myndighetskrav samt i de flesta fall andra och högre krav som marknaden efterfrågar. Det innebär att produkten är typprovad, att tillverkarens egenkontroll övervakas av SP och för vissa produkter innebär det också att installation/montage kontrolleras. P-märkningen bygger till största del på europeiska provningsstandard. P-märkning av byggprodukter får alltmer betydelsen som intyg av att krav i svenska byggregler uppfylls när gaffelmärket successivt fasas ut till förmån för CE-märket.

description

Det här gör Combimix för ett hållbart samhälle

  • Arbetar aktivt för att förbättra kvalitets- och miljöarbetet inom företaget

  • Verkar inom befintliga tekniska och ekonomiska ramar för att minimera spill, energiförbrukning, avfall och föroreningar genom användning av material och metoder med minsta möjliga negativa miljöpåverkan.

  • Strävar efter att ge medarbetarna den kunskap och kompetens som krävs för att miljö- och kvalitetstänkandet ska bli en naturlig del av det dagliga arbetet.

Mer om Combimix

phone

020-21 21 00

Ring vår orderavdelning
chat_bubble_outline

Chatt offline

Chatta med oss på order

Kontakt

  • Verkstadsvägen 6
  • 746 40 Bålsta, Sverige
  • Tel. 0171 46 65 90
  • Fax. 0171 46 65 99
  • E-post: info@combimix.se

Combimix

Combimix utvecklar och tillverkar mineralbaserade produkter för byggindustrin. I sortimentet finns produkter för golvavjämning, fasadputsning, murning, gjutning, betongrenovering och restaureringsbruk för kulturbyggnader. Vi har försäljning i Sverige, Danmark, Norge och USA.

Produkter och tillverkning

Alla våra produkter tillverkas i Norden. Inte för att det låter bra, utan för att det ger oss full kontroll över de produkter vi tillverkar och säljer. För dig som kund är det alltså en garanti för att våra produkter håller de kvalitetskrav du ställer.