close

Skötsel och underhåll av putsade fasader

Rengöring - tvättning

Naturligt nedsmutsade fasader rengörs genom spolning med varmvatten plus eventuellt ett milt alkaliskt rengöringsmedel. Det är viktigt att förvattna den yta som ska behandlas. Det gör att den ytliga smutsen lättare löser sig och att rengöringsmedlet inte kan absorberas eller magasineras av det sugande underlaget. Tvätta först en mindre provyta för att avgöra effekten. Vid kraftigt  nedsmutsade fasader kan rengöringen behöva utföras i två omgångar. För att undvika att fasaden får ett randigt utseende efter tvättningen ska tvättning ske nedifrån och upp. Avslutningsvis sköljer man fasaden med rent vatten uppifrån och ned.

 

Lokala kommuners miljöavdelningar har ofta krav på hur man ska ta hand om spillvatten och rengöringsmedel.

Påväxt av alger tvättas bort med alkaliskt specialmedel. Syratvätt eller avlutningsmedel eller andra starka detergenter får inte förekomma, då de kan lösa upp putsbrukets beståndsdelar. Maskin för högtryckstvätt kan användas om man använder ett mildare spraymunstycke. Rikta inte kraftig vattenstråle direkt mot fasaden, då den kan förstöra fasadens yta eller också pressa in vatten i bakomliggande isolering.

Lokala kommuners miljöavdelningar har ofta krav på hur man ska ta hand om spillvatten och rengöringsmedel. Planera också för hur uppsamling av färgrester ska tas om hand.

Klotter och graffitti

Fasadytor som blivit nedklottrade ska saneras av särskild saneringsfirma med kompetens att avgöra typ och sort av klotterfärg och utifrån detta kunna välja rätt färgborttagningsmedel och metod.

Reparation av mindre skador

Till mindre skador på fasaden räknas mekaniska skador orsakade av yttre omständigheter såsom bollspel, puckar, stenar, cyklar eller annan liknande åverkan. Använd lämpliga verktyg och ta bort allt skadat bruk. Förvattna reparationsytan och laga därefter med samma produkt som används vid putsning. Brädriv ytan till samma struktur som omgivande putsstruktur.

På äldre fasader sker en naturlig åldring och blekning av färgen, och man kan behöva få en specialbrytning från Combimix av ytputsen.

När lagningen har härdat kan ny ytputs/målning ske. Kontrollera att samma kulör erhålls som vid den ursprungliga putsningen. På äldre fasader sker en naturlig åldring och blekning av färgen, och man kan behöva få en specialbrytning från Combimix av ytputsen. Läs även punkten Ommålning nedan.

Skador vid genomföringar

Genomföringar såsom stuprörssvep, elkabeldragningar, reklamskyltar och lampkupor kan påverka fasaden lokalt och orsaka att putsbruket spricker upp runt genomföringen och regnvatten i större utsträckning kan tränga igenom fasaden och in i bakomliggande isolerputsskiva. Vid reparation/underhåll av dessa genomföringar ska de bli försedda med CM Vidhäftare och tätningstejp T-Flex, alternativt ska skruvhålen fyllas igen med godkänd fogmassa för utomhusbruk. Vid skador där även en del av putsbruket har försvunnit ska genomföringarna tas bort helt och hållet och hålen förses på baksidan med CM Vidhäftare och tätningstejp T-flex och därefter fyllas igen med tidigare använtputsbruk. När bruket har härdat kan genomföringarna återmonteras.

Större skador

Större skador omfattar flera kvadratmeter och såväl putsbruk som putsnät har påverkats. Lagning sker med följande metod. Knacka bort skadat parti med putsbruk och klipp bort putsnät i sådan omfattning att man frilägger helt friska ytor och putsnät med minst 100 mm runt om. Nytt putsnät klipps till som täcker hela lagningsytan och överlappar det gamla nätet med minst 50 mm. Fäst nätet i isolerputsskivan med lämpligt antal mineralullsfästen FB 60 så att inga bulor förekommer. Applicera tätningstejp T-flex mot mineralullskivan vid genomföringar. Laga därefter med putsbruk som använts tidigare. Brädriv ytan. Eftervattna och låt torka. Först när lagningen har härdat kan slutlig ytputs/målning ske.

Ommålning

Innan ommålning ska alltid alger, mossor och lavar tas bort. Fasaden ska även tvättas ren från föroreningar, smuts och sot. Det kan många gånger vara svårt att få en lagad yta att få exakt samma färgnyans som den befintliga fasaden. En lösning på detta är att måla om hela fasaden eller tillräckligt stora partier att ommålningen naturligt smälter in.

Övriga länkar

phone

020-21 21 00

Ring kundservice
mail

order@combimix.se

Mejla kundservice

Kontakt

  • Verkstadsvägen 6
  • 746 40 Bålsta, Sverige
  • Tel. 0171 46 65 90
  • E-post: info@combimix.se

Combimix

Combimix utvecklar och tillverkar mineralbaserade produkter för byggindustrin. I sortimentet finns produkter för golvavjämning, fasadputsning, murning, gjutning, betongrenovering och restaureringsbruk för kulturbyggnader. Vi har försäljning i Sverige, Danmark, Norge och USA.

Produkter och tillverkning

Alla våra produkter tillverkas i Norden. Inte för att det låter bra, utan för att det ger oss full kontroll över de produkter vi tillverkar och säljer. För dig som kund är det alltså en garanti för att våra produkter håller de kvalitetskrav du ställer.